Ouders op school

Op de Rietpluim is het heel gewoon dat ouders betrokken zijn bij het wel en wee van hun kind op school. Dat is te merken op veel verschillende momenten, bij verschillende activiteiten en op verschillende manieren.

Ouderbetrokkenheid
Samen met ouders zijn we verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling van hun kind. We stimuleren de betrokkenheid door ouders structureel te informeren over de ontwikkeling van hun kind.

Ouderparticipatie
We schakelen ouders actief in bij activiteiten voor de groep of voor de hele school. De hand- en spandiensten die ouders verrichten zijn nauwelijks meer weg te denken uit de school.