Mijn kind aanmelden

Als u belangstelling heeft voor onze school, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over de school: hoe er wordt gewerkt en vanuit welke visie; op welke manier de leerlingenzorg is georganiseerd; hoe een schooldag eruit ziet. Alle vragen over het onderwijs worden beantwoord en natuurlijk mag u een kijkje nemen in de groepen. Na het kennismakingsgesprek heeft u een beeld van wie we zijn en waar we voor staan.

Afspraak maken
Heeft u belangstelling voor onze school? Neem dan contact op met Sandra Swinkels om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Dit kan telefonisch (040-2841111) of per Turn on JavaScript!

Extra ondersteuning
Indien uw kind behoefte heeft aan extra ondersteuning is het fijn om na het kennismakingsgesprek een vervolggesprek te plannen. In dit gesprek kunt u meer specifieke vragen stellen over de ondersteuningsstructuur van de school en welke ondersteuning de school kan bieden. Wij kunnen dan ons al een beeld vormen van uw kind en ingaan op specifieke ondersteuningsvragen van uw kind. Op basis van deze informatie kunt u bepalen of hetgeen wij kunnen bieden past bij uw kind.

Aanmelding
Uw kind(eren) aanmelden op onze school kan vanaf de leeftijd van 3 jaar via een aanmeldformulier. U kunt dit formulier meenemen na afloop van het kennismakingsgesprek of u ontvangt het per post door een Turn on JavaScript! te sturen. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging van de aanmelding en het entreeformulier. Op het entreeformulier vult u gegevens in over uw kind en over zijn / haar ontwikkeling. Wij bekijken het entreeformulier zorgvuldig en zullen bij vragen of bijzonderheden contact met u opnemen. Daarna volgt de inschrijving.

Inschrijving
Op basis van het gesprek met ouders / verzorgers en de gegevens op het entreeformulier kan een kind ingeschreven worden op onze school. U ontvangt daarover een bericht via onze administratie.

Wilt u uw kind al aanmelden voordat hij / zij 3 jaar oud is dan kan dat via een voorlopige aanmelding. Vanaf 3-jarige leeftijd moet deze aanmelding dan bevestigd worden.