Links

Algemeen
Schoolgids OBS de Rietpluim
Handelingsprotocol omgaan met pesten
Voor- en naschoolse opvang Kids Society Erica
PlatOO stichting voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
Team jeugdgezondheidszorg van de GGD 
De onderwijsinspectie
Landelijke klachtencommissie en onderwijsgeschillen

Stichting Leergeld: alle kindeen mogen meedoen. 

Deze site is mede mogelijk gemaakt door
Herman van de Ven, fotografie www.hermanvandeven-fotografie.nl
Pien Rombouts, ontwerp www.romboutsdd.nl
Koen Bakx, webbouw www.pixelxp.nl
Esther van Westen, projectleiding www.deeenvoud.nl