De Rietpluim

De Rietpluim is een openbare basisschool in de wijk Nuenen Oost. De naam “Rietpluim” herinnert aan de vroegere omgeving van de school: weilanden met sloten en rietpluimen. De naam doet ons denken aan stevigheid, flexibiliteit, doorgaande lijn en een harmonieus geheel. Het zijn termen die passen binnen de visie die het team met hard en enthousiast werken realiseert.

Openbare school
Onze school is voor iedereen toegankelijk. Kinderen worden tot de school toegelaten zonder verschil te maken in, herkomst, persoonlijkheidskenmerken, levensbeschouwing, financiële achtergrond of huiselijke omstandigheden. Ieder kind is bij ons van harte welkom. Op onze school komen kinderen en volwassenen in aanraking met mensen met verschillende achtergronden, ideeën en godsdiensten. We gaan ervan uit dat openheid, kennis van en aandacht voor andere culturen of opvattingen ook bijdragen aan een fijne sfeer op school.
Openbaar zijn betekent voor ons ook dat we graag laten zien en vertellen waar we in ons onderwijs voor staan. Wat we doen, hoe we dat doen en waarom we dat doen. Hierover gaan we steeds in gesprek met kinderen, ouders en andere belangstellenden.
Onder het motto: “Leven is leren” werken we aan een prettige leeromgeving.

Brede school
De Rietpluim is een brede school. Binnen onze brede school werken we samen met Kidssociety Erica (KSE). We doen dit vanuit dezelfde pedagogische kaders. Sinds enkele jaren verzorgt KSE de voorschoolse en naschoolse opvang voor kinderen van de Rietpluim. Door onze samenwerking is het mogelijk om een breed beeld krijgen van datgene wat kinderen aan ervaringen, kennis, verhalen en gevoelens meenemen op een dag. Het geeft ons de gelegenheid om samen naar het kind te kijken. Meer informatie is te lezen op Kidssociety.

PlatOO
De Rietpluim valt onder het bestuur van PlatOO Openbaar en Algemeen toegankelijk Onderwijs. PlatOO is een overkoepelende organisatie van  scholen in de regio Peelland. Meer informatie is te lezen op PlatOO.